СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИНИ АУДИТОРЛИК
ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШНИНГ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ
ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ҚЎЛЛАШ АСОСЛАРИ

ТМИ, “Аудит” кафедраси
PhD Абдураимова Мафтунахон Ахматовна

Fikr bildirish